MARJATEATRET – ET ANNERLDES TEATER

På vanlig teater går folk hjem når forestillingen er slutt, i Marja-teatret er det da det spennende begynner!
I 25 år har vi reist rundt i hele Norge med teaterstykker om det psykososiale arbeidsmiljøet. Med utgangspunkt i forestillingen engasjeres publikum i en dialog hvor det handler om å finne forskjellige løsninger på temaer det kan være vanskelig å snakke om som mobbing, rusmisbruk og fravær- og nærværsarbeid.

«Dere har
en fantastisk evne til å få
folk engasjert i problemstillingen.
Effektiv læring gjennom
humor og deltagelse!»

 

Wenche Lill Bach, Personalsjef NHO