DET VAR JO BARE EN SPØK

Hva er humor, hva er mobbing
og når blir humor mobbing?

av og med Lieselotte Holmene

 

Fra ubevisste handlinger til bevisste hersketeknikker. 
Hvor går grensene?

Det var jo bare en spøk» retter søkelyset mot hvordan vi

 oppfører oss mot hver andre på arbeidsplassen. Vi må få kunnskap om mobbing så vi oppfatter signalene. Det må stoppes i starten før det skader ansatte og ødelegger arbeidsmiljøet. Forestillingen belyser hva vi sammen kan
gjøre for å skape et inkluderende arbeidsliv hvor folk trives
og har lyst til å gå på jobb.

 

Praktiske opplysninger: Stolene i kinooppsett, uten bord.
Varighet 90 minutter.

 

Ny
forestilling!

 

Publikumsrespons

Vi takker deg for forestillingen ’Hvem narrer hvem’som du spilte som et undervisningsopplegg for bedriftshelse-personale (BHT). De hadde allerede kunnskap og arbeidserfaring med dette,men de fikk mange nye tanker og refleksjoner. Spesielt likte de å bli involvert i handlingen.Det er en forestilling de trolig sent vil glemme. Ved nye anledninger vil vi gjerne engasjere deg igjen.                     

Kirsti Jacobsen /Terje Pettersen • Statens Arbeidsmiljøinstitutt, våren 2014

 

 

Tusen takk for en lærerik, engasjerende og tankevekkende teaterforestilling for verneombudene ved Akershus universitetssykehus. Forestillingen og diskusjonen med utfordrende spørsmål i etterkant, satte fokus på et vanskelig tema på en humoristisk, men samtidig alvorlig og pedagogisk effektfull måte. Marjateatret og forestillingen;
"Hvem narrer hvem," anbefales varmt til virksomheter som ønsker å sette fokus på rusproblematikk i arbeidslivet.    
    

Finn W. Halvorsen • hovedverneombud Akershus universitetssykehus, våren 2014

 

Tidligere forestillinger, les mer...

«Vi må våge 
å se det vi ser.
Det er de modige menneskene
som utgjør en forskjell!»

 

Sagt av en publikummer

HVEM NARRER HVEM

En kriminalhistorie om rusmisbruk
på arbeidsplassen

Forfatter: Terje Nordby    
Instruktør: Irene Lecomte

Skuespiller: Lieselotte Holmene  
Pedagogisk opplegg: Tove Ilsaas, Lieselotte Holmene

 

Arbeid og rusmidler hører ikke sammen. Allikevel kan
medarbeidere opplever vanskelig situasjoner når kollegaer kommer i bakrus eller jobber i påvirket tilstand. Hva gjør jeg? Hvem snakker jeg med?
"Hvem narrer hvem" har stått på repertoaret siden 1996,
men er dessverre like aktuell. Når et rusmisbruk først synes
på en arbeidsplass, har det allerede pågått i lang tid. 30 % korttid og 15 % av langtidsfraværet skylles rusmisbruk. Det
er ressurskrevende både menneskelig og økonomisk. Vi må våge å sette det på dagsorden. Det handler ikke om å sladre, det handler om å bry seg. 

 

Praktiske opplysninger: 4x4 meter til scene og stolene i kinooppsett uten bord. Varighet 90 minutter.

 

"Hvem narrer hvem"
fikk økonomisk støtte fra
NHO`s arbeidsmiljøfond og
Det Kongelig Kommunal- og Arbeidsdepartement