Marjateatret turnerer over hele landet. Forestillingene blir brukt
til opplæring i det forebyggende og holdningsskapende arbeid
for tillitsvalgte, ledere og medarbeidere.
Vårt publikum er jevnt fordelt på små og store virksomheter
i offentlig og privat sektor, og vi har spilt for nær sagt alle yrkesgrupper, ofte i kantiner og møtelokaler. Publikumsantall varierer fra 15 – 200. Forestillingene varer i 90 minutter.
Stolene i kinooppsett uten bord. 

 

KONTAKT OG BESTILLING

Marjateatret ved Lieselotte Holmene

Brannfjellveien 47

1181 Oslo

Tlf: 48 18 29 19

marjalotte@online.no