Marjateatret er et oppsøkende teater med hele landet som
spillearena. Teatret ble startet av Lieselotte Holmene i 1989, og var lenge det eneste teater i Norge som rettet sine forestillinger mot arbeidslivet for bruk i opplæring.  
Alle forestillingene blir til etter grundig research og i nært
samarbeid med: fagfolk, tillitsvalgte medarbeidere og ledere
i offentlig og privat sektor.
Når bruk av teater har vist seg å være så vellykket, tror vi det handler om publikums opplevelse av å se sin egen virkelighet fremstilt på scenen. Teatret belyser allmennmenneskelige problemer som det for mange er ubehagelig å snakke om: mobbing, rusmisbruk, nærvær- og fravær og ledelse.
Marjateatret ønsker å gi medarbeidere og ledere en felles forståelse og et felles utgangspunkt for det forebyggende og holdningsskapende arbeid. 

 

 

Lieselotte Holmene, 
skuespiller og produsent

Hun gikk ut fra Statens Teaterskole i 1976 og var ansatt bl.a. på Den Nationale Scene, Nationaltheatret og Fjernsynsteatret før hun 1989 startet Marjateateret arbeidslivets teater.
Hun introduserte med dette en helt ny teater form i Norge.
Ved siden av å produsere forestillinger rettet mot arbeidslivet, har hun hatt stor suksess med kvinnemonologene "Jeg prokrastiner – gjør du?" og "Vaginamonologene" som hun turnerte med i hele landet. Flotte kritikker fikk hun også for Gina i Villanden i Bentein Baardson regi. Hun gjestet Nordland teater i 2008 og Hedmark Teater i 2009. Sommeren 2011 og 2013 var hun med i Jernbyrden på Høvåg.

 

Statens arbeidsstipend 2008, 2009
Lo’s Kulturpris 2002
Arbeidstilsynets media pris i 1993

Bruk av humor
er bevisst.
Latteren er den korteste vei
mellom to mennesker.
Den virker forløsende
og frigjør tanken.