Gjennom et banebrytende arbeid med teaterets virkemidler har Marjateatret introdusert en ny teaterform i Norge. På få år har det bygget opp en enestående kunnskap om hvordan teater kan brukes som kommunikasjon i arbeidslivet. Alle kjenner vi oss igjen i Marjateatrets forestillinger. Med stor menneskelig innsikt setter det i gang debatten tilskuerne i mellom om spørsmål mange av oss kvier oss for å sette på dagsorden

Ellen Horn, Teatersjef og tidligere Kulturminister  

 

NHO har gjennom flere år hatt et inspirerende samarbeid med Marjateatret. Skuespillerne har stor evne til å engasjere små og store forsamlinger til aktiv dialog.

Ingrid Steen Malt, Rådgiver – NHO avd. Arbeidsliv

 

En takknemlig måte å lære på! Underholdene samtidig som poenget når fram til publikum. Veldig bra pedagogiske kvaliteter. Veldig bra faglig innhold. Anbefales på det varmeste 

Fra evalueringsskjema, Brann – og Redningsetaten i Oslo  

 

Marjateaterets innsats og format er originalt preget av inn-siktsfull og levende formidlingsform. Lieselotte Holmene har vært drevet av et oppriktig engasjement i å bruke dramaets, bildets og ordets virkemidler for å skape økt engasjementav arbeidsmiljøproblemer.

Arbeidstilsynet

 

Takk for en super forestilling. På en morsom og tankevekkende måte greier dere å fremstille en virkelighet som veldig mange kjenner seg igjen i. To timer virket som en halv time.

Silje Lindahl, Adm. Konsulent i ISS Norge AS

 

Vi hadde stor glede av forestillingen, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra ledergruppen. Det ble svært gode disku-sjoner og gruppearbeid i etterkant av teatret.

Mona Fagerheim Solberg, Helsedirektoratet

 

Veldig bra. Morsom måte å sette arbeidsmiljø på dagsorden på. Og lærerikt. Dette var helt klart seminarets beste innslag.

Marit Lorentzen, HR –konsernUtviklings – og kompetansesenter, Oslo Komune

 

Tilbakemeldingen fra forestillingen har vært meget gode. Deltagerne rapporterer om stor læringsutbytte og en god opplevelse.

Trine Samuelsberg, Nærværsprosjekt i Bergen Kommune.

 

Tusen takk for en inspirerende og morsom forestilling – folk snakker om det og var STORFORNØYDE.

Andre Neby, St. Haugen Bydel, Oslo

TIDLIGERE OPPDRAGSGIVERE

NHO og LO

Helsedirektoratet
Rikstrygdeverket
Bergen kommune Nærværprosjekt
Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune
Justisdepartementet
Barn- og familiedepartement
Rælingen kommune
Stabburet as
Skoleetaten i Oslo
Universitetssykehuset Nord Norge
Ullevål universitetssykehus
Orkdal kommune
Trondheim kommune
Nesodden kommune
Fylkesmannen i Rogaland
 Fylkesmannen i Telemark
Riksrevisjonen
Utdannings- og forskningsdepartementet
Trygdeetatens arbeidslivssenter Oslo
Statens forvaltningstjeneste
Næringsmiddelbedriftenes landsforening
Kripos
Hydro
Statoil Norge
Aker Verdal,
Aker Kverner
Mills DA
Avinor,
Yara Norge as
Statsbygg,
Kommunenes Sentralforbund
Tollregionen Oslo og Akershus
Stortingets administrasjon
Aker universitetssykehus
Finbråten
Finansnæringens arbeidsgiverforening
ISS Norge as – for å nevne noen.